Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička DERIVÁTY uhlovodíkŮ

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v chemii.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ a jedno CD v PDF s hrami a procvičováním (10 didaktických „papírových“her + 4 strany se vzorci a 4 strany s názvy derivátů uhlovodíků - vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1) KOSTKY – JEDNODUCHÉ VZORCE DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěna funkční skupina, na kostce druhé je umístěn uhlovodíkový zbytek od alkanu (tzv. alkyl).

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme k pojmenovaní jednoduché deriváty uhlovodíků.

 

2)      KOSTKY – JEDNODUCHÉ NÁZVY UHLOVODÍKŮ

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěn názvev: METHAN, ETHAN, PROPAN, BUTAN, PENTAN, HEXAN, na druhé kostce je umístěn: CHLOR, BROM, JOD, AL, OL, OVÁ KYSELINA

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme názvy jednoduchých derivátů uhlovodíků (např. ETHANOL, PROPANAL, CHLORMETHAN………)

 

3)      PLASTOVÉ DOMINO- DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

16 plastových dominových karet velikosti 6 cm x 3 cm x 3 mm, karty k samokontrole

Na jedné části dominové karty je název derivátů uhlovodíků. Na druhé části dominové karty je vzorec. Hra se hraje dle běžně známých pravidel domina 

 

4) SPOLEČENSKÁ HRA  -  DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Žáci se pohybují s pomocí figurky a hrací kostky v herním plánu. Každý má svou figurku. Podle toho, na jaké políčko (políčka jsou označena písmeny A, K, H) vstoupí, vybere si z hromádky se vzorci derivátů uhlovodíků ten správný (Je-li na políčku označeném písmenem K- vybírá karboxylovou kyselinu nebo keton, je-li na políčku označeném A - vybírá aldehyd nebo alkohol, je-li na políčku označeném H- vybírá halogenderivát) Cílem je získat 1 alkohol, 1 aldehyd, 1 keton, 1 karboxylovou kyselinu, 1 halogenderivát. Hráč, kterému se tohle jako prvnímu povede, je vítěz. Hra pokračuje po herním plánu stále dokola (klidně i znovu přes políčko „start“), dokud se někomu nepodaří nasbírat 1 alkohol, 1 aldehyd, 1 keton, 1 karboxylovou kyselinu, 1 halogenderivát.

 

5)ZALAMINOVANÉ  KARTY – HLEDÁNÍ TROJIC

Žáci si rozloží zalaminované karty a hledají trojice patřící k sobě. Trojice je tvořena :

DRUHEM DERIVÁTU UHLOVODÍKU + VZORCEM S NÁZVEM + POUŽITÍM 

 

6) PLASTOVÉ KARTIČKY NA TVORBU DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ

10 růžových plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s názvy derivátů uhlovodíků

27 žlutých kartiček velikosti 2cm x 3cm s -CH2-, CH3 –, Cl, -OH, ….

Pomocí skupin CH2=, CH ,CH3 se žáci snaží vytvořit vzorce uhlovodíků uvedených na modrých kartičkách.

 

7) MALÁ VERZE STAVEBNICE MOLYMOD

6  černých atomů uhlíku

10 bílých atomů vodíku

2 zelené atomy chloru

3 červené atomy kyslíku

1 modrý atom dusíku

Pružné vazby, pevné vazby

Z těchto kuliček a vazeb můžeme sestavit:

1)      HCOOH, CH3 –Cl, CH3 –NH2

2)      Cl –CH2 = CH2 –Cl, HCHO

3)      CH3 –CO-CH3, CH3 –OH

ATD…

 

8)CD – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ (hry a procvičování tématu deriváty uhlovodíků)

10 didaktických her na papíře (křížovky, doplňovačky, rébusy….) s řešením

4 strany se vzorci ( + řešení)

4strany s názvy (+ řešení) 

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT