Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička CHEMICKÉ ROVNICE

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v chemii.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení vyčíslování chemických rovnic a k procvičování chemických reakcí, jedno CD v PDF s hrami či procvičováním (5 didaktických „papírových“her + 10 stran s procvičováním vyčíslování chemických rovnic či doplňování produktů jednoduchých chemických reakcí), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 - Skládání chemických rovnic 

Před začátkem procvičování se rozloží karty určeny ke kontrole číslem nahoru. Stejná čísla jako mají karty sloužící ke kontrole, mají také chemické rovnice. Ať si vyberete jednodušší či těžší verzi, karty ke kontrole jsou pouze jedny.

Pomocí plastových kartiček (velikosti 5cm x 5cm) žáci skládají chemické rovnice a vyčíslují je. Vždy si poskládají 1 rovnici, pomocí karet určených ke kontrole ji zkontrolují, rozloží a pak se pustí do skládání rovnice druhé.

  1. A)    Jednoduší verze A: Rovnice se pouze vyčíslují, reaktanty a produkty jsou uvedeny v zadání.
  2. B)    Těžší verze B: U reakcí se doplňují produkty, rovnice se poté vyčíslují

Učitel dle uvážení rozhodne, zda žáci zvládnou jednodušší či těžší verzi. Podle toho pak žáci dostanou k procvičování pouze tu verzi zadání rovnic, kterou procvičují. (pokud by měli k dispozici oba zalaminované papíry jak s lehčí tak s těžší verzí, tak by si správné produkty opsali z lehčí verze a nemuseli by nad ničím přemýšlet. Rozdíl mezi lehčí a těžší verzí je pouze v tom, že lehčí verze obsahuje reaktanty i produkty, verze těžší pouze reaktanty. Jinak se jedná o ty samé chemické rovnice – proto pak ke kontrole stačí jak u jednodušší tak u těžší verze stejné karty)

 

2 - Rychlopexeso 

Sada obsahuje 30 zalaminovaných karet. Karty se otočí textem dolů. Hráč, který je na řadě, otočí 2 kartičky. Pokud k sobě patří (tzn. na jedné kartičce je reaktant, na druhé je produkt), bere si tuto dvojici k sobě a hraje ještě jednou. Pokud k sobě dvojice nepatří, zůstává otočena textem nahoru a hraje další hráč (ten hledá dvojici mezi 4 otočenými kartami, atd….) Vyhrává hráč, který získal nejvíce dvojic. Ke kontrole správnosti slouží zalaminovaný list, který si žáci prohlédnou po ukončení hry a zkontrolují, zda našli správně dvojice (dvojice, které by byly nesprávné, musí vyřadit a počítají se pouze ty správné dvojice reaktant + produkt)

 

3 - Dolňování rektantů a produktů do rovnic 

Sada obsahuje 2 zalaminované listy s částečně zapsanými reakcemi a 20 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm se vzorci chemických sloučenin a značkami chemických prvků. Úkolem žáků ve skupině je správně naskládat prvky či sloučeniny do chemických reakcí, které jsou částečně napsány tak, aby byla reakce správná a navíc rovnice správně vyčíslena.

 

4 - Tvorba chemických rovnic 

Sada obsahuje zalaminovaný list s obrázky, zalaminovaný list s obrázkovými rovnicemi a 20 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s chemickými prvky a sloučeninami. Úkolem žáků ve skupině je podle charakteristiky přiřadit obrázku prvek či sloučeninu a obrázkové rovnice tak přeměnit ve skutečné (za pomoci plastových kartiček s prvky a sloučeninami) se správným vyčíslením.

 

5 - Chemické reakce 

Sada obsahuje plastový stojánek na zkumavky, plastové zkumavky (18 kusů – pokud se časem zkumavky polámou, lze je nahradit sterilními zkumavkami z lékárny) a zalaminovaný list s reakcemi. Úkolem dětí je provést zadané reakce a určit, zda reakce proběhla či neproběhla. Na základě toho pak získají tajenku. Látky k chemickým reakcím jako je ocet, citrónová šťáva je nutno přinést (nejsou součástí výukové krabičky)

 

6 - Vyčísluj rovnice 

Sada obsahuje 21 plastových kartiček s chemickými rovnicemi. Úkolem dětí je kartičky s rovnicemi umístit doprostřed, každý vezme kartičku s rovnicí, přepíše ji do sešitu, vyčíslí a kartičku si ponechá. Nezáleží na pořadí dětí. Každý se snaží vyčíslit sám za sebe, co nejvíce chemických rovnic. Pozor, kartička s rovnicí, která je vyčíslena, zůstává u toho, kdo ji vyčísloval. Pokud dítěti rovnice vyčíslit nejde, vrací kartičku s rovnicí doprostřed a může si ji vzít někdo jiný. Nakonec se provede kontrola pomocí zalaminovaných karet (číslo zalaminované karty je shodné s číslem chemické rovnice.) Vítězí ten, kdo má nejvíce správně vyčíslených rovnic.

 

7 - Kostky –chemické rovnice 

Sada obsahuje 6 kostek. Na jedné kostce jsou produkty, na 2 reaktanty, na 3 kostkách jsou čísla. Děti postupně otáčejí kostkou s produktem. Vyberou produkt, k němu přiřadí reaktanty a pomocí kostek s čísly rovnici vyčíslí. Získají celkem 6 různých chemických rovnic k vyčíslení. Kontrolu provedou pomocí zalaminované tabulky.

 

8 - CD – CHEMICKÉ ROVNICE (hry a procvičování tématu CHEMICKÉ ROVNICE)

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT