Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička zlomky

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení ZLOMKŮ a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 - Kruhové plastové zlomky

Sada obsahuje 9 různobarevných plastových kruhů o průměru 10cm, rozdělených na dvanáctiny, desetiny, osminy, šestiny, pětiny, čtvrtiny, třetiny, poloviny a jeden celek. Každý dílek má na sobě vyražen zlomek, který reprezentuje. Zlomky lze je navzájem mezi sebou porovnávat, graficky sčítat.

Součástí jsou také 4 zalaminované kartičky s příklady na sčítání zlomků.

Úkolem dětí je sečíst početně zlomky zadané na kartičce a poté graficky pomocí výsečí kruhových zlomků provést kontrolu.

 

2 - Kostičky

Sada obsahuje 50 malých spojovatelných krychliček a 4 kartičky s úkoly

 

Úkolem dětí je nejprve poskládat ze spojovatelných krychliček obdélníky dle zadání. Poté budou „odlamovat“ část krychliček z obdélníku (např. 1/3, ½ ze zbytku po 1. odlomení, ¼ ze zbytku po 2. odlomení, atd …..dle zadání na kartičce a zapisovat v zlomku, kolik krychliček jim v obdélníku zůstalo)

 

3 - Společenská hra –Zlomky –základní tvary

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány zlomky, které je třeba upravit na základní tvar. Pokud stoupne hráč na políčko, musí zlomek upravit na základní tvar krácením. Zda upravil správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč upravil zlomek správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

 

4 - Hledej dvojice

Sada obsahuje 64 zalaminovaných kartiček (na 32 kartičkách jsou graficky vyjádřeny zlomky, na dalších 32 kartičkách je zlomek zapsán v základním tvaru) a dále pak kartičky ke kontrole.

 

Před začátkem hry rozloží děti všech 64 zalaminovaných kartiček. Poté hledají dvojice (grafický zlomek - barva + číselný zlomek). Každý hledá sám za sebe a snaží se pro sebe získat co nejvíce dvojic. Nakonec se provede kontrola pomocí samokontrolovacích karet a vyhlásí se vítěz.

 

5 - Násobení zlomků

 

Sada obsahuje:

20 plastových kartiček se zadáním (2 zlomky, které se mají vynásobit)

20 plastových kartiček s výsledkem

20 zalaminovaných kartiček ke kontrole

Velikost plastových kartiček je  2cm x 3cm

Děti skládají příklady (zadání + výsledek) Není soutěž, děti ve skupince spolupracují,  pak provedou kontrolu pomocí zalaminovaných kartiček ke kontrole

 

6 - Zlomkové kostky

 

Sada obsahuje: 2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo (na jednotlivých stěnách kostky jsou umístěny zlomky) a 4 samokontrolovací karty s výsledky

Jeden ze skupiny hodí kostkami. Ten, kdo hodí, určí, zda se bude sčítat, odčítat, násobit nebo dělit. Kontrolu si pak žáci provedou pomocí tzv. samokontrolovacích karet, kdy v řádku tabulky jsou hodnoty zlomů jedné kostky a ve sloupci tabulky jsou hodnoty zlomků druhé kostky. Výsledky pak žáci najdou v příslušném políčku tabulky.

 

7 - Loto – smíšená čísla

 

Sada obsahuje 32 plastových kartiček (velikost 2cm x 3cm) se zlomky, 4 barevné zalaminované karty (na každé zalaminované kartě je 8 smíšených čísel) a zalaminované kartičky ke kontrole.

 

Před začátkem děti otočí plastové kartičky bílou stranou nahoru. Každé dítě dostane jednu barevnou zalaminovanou kartu. Ten, kdo je na řadě otočí 1 plastovou kartičku a hledá, zda lze smíšené číslo na jeho kartě převést na uvedený zlomek z plastové kartičky. Pokud ano, zlomek přiloží na uvedené smíšené číslo. Pokud ne, plastovou kartičku obrací a hraje další v pořadí.

 

8 - CD – zlomky  

Je ve formátu pdf (obsahuje  7 didatických her, 1 pohádku a 3 strany s příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků) Vše opatřeno řešením.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT