Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI a jedno CD v PDF s procvičováním - 20 SLOVNÍCH ÚLOH NA PŘÍMOU ÚMĚRNOST A 20 SLOVNÍCH ÚLOH NA NEPŘÍMOU ÚMĚRNOST (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


1 - Kostky –přímá úměrnost 

Sada obsahuje 3 dřevěné kostky. Na první kostce je napsána hmotnost hrušek, na druhé kostce je napsána cena hrušek, na třetí kostce je otázka. Jeden ze skupiny hodí kostkami. Poskládá kostky za sebe, přečte zadání ostatním ze skupiny a každý sám za sebe počítá do sešitu. Kontrola se provede pomocí samokontrolovací karty.

 

2 -  Laminované karty se slovní úlohou na přímou úměrnost

Sada obsahuje 4 laminované karty z tvrdého kartonu, na nichž je zadání slovní úlohy na přímou úměrnost a zalaminované kartičky s řešením. Úkolem žáků je vyřešit (každý sám za sebe 4 slovní úlohy na přímou úměrnost)

 

3 - Společenská hra – přímá úměrnost

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Před začátkem hry umístí děti všechny 4 figurky na start, kartičky se zadáním slovních úloh otočí bílou stranou nahoru, kartičky s řešením otočí číslem nahoru.

Při samotné hře děti postupují v herním plánu – každý má svou vlastní figurku a hází kostkou v případě, že je na řadě. Pokud někdo vstoupí na políčko s otazníkem, vybere kartičku se slovní úlohou. Všichni poté počítají tuto slovní úlohu. Ten, kdo má úlohu správně vypočítanou, posouvá svou figurku v herním plánu o 3 políčka dopředu, ten, kdo má vypočítáno nesprávně, nebo mu výsledek chybí, posouvá o 3 políčka zpět. Pokud někdo stoupne při tomto posunu na otazníček, nic se neděje. Vítězem se stane ten, kdo se jako první dostane do cíle.

Padne-li někomu 6, hází ještě jednou.

Stojí-li na jednom políčku více hráčů, nevyhazují se.

Kontrola výpočtu slovních úloh se provede pomocí karet ke kontrole. Karta ke kontrole má stejné číslo, jako slovní úloha.

 

4 - Doplňování tabulek – přímá úměrnost 

Sada obsahuje 1 zalaminovanou kartu s tabulkami a 40 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s cenami. Nad každou tabulkou je zadána slovní úloha na přímou úměrnost. V tabulce jsou pak uvedeny jednotlivé hmotnosti ovoce či zeleniny. Úkolem žáků je přiřadit do tabulky správné ceny pomocí plastových kartiček. Pozor na plastových kartičkách jsou jednak ceny správné, ale také ceny, které do tabulek nepatří.

 

5 - Slovní úlohy na kartičkách – přímá, nepřímá úměrnost 

Sada obsahuje 32 zalaminovaných kartiček se slovními úlohami na přímou a nepřímou úměrnost. Děti rozloží kartičky se slovními úlohami bílou stranou nahoru, každý náhodně vezme kartičku a počítá slovní úlohu. Pokud úlohu vypočítá, nechává si kartičku se zadáním u sebe, vezme další kartičku a počítá novou úlohu. Pokud úlohu na kartičce nedokáže vypočítat, vrací kartičku doprostřed. Cílem je vypočítat správně v určitém časovém limitu (např. 10 minut) co nejvíce slovních úloh.  Poté se provede kontrola pomocí samokontrolovacích kartiček. Za každou správně vypočítanou úlohu si dítě započítá bod, za každou špatně vypočítanou úlohu si bod odečte. Vítězí ten, kdo získá nejvíce bodů.

 

6 - Společenská hra – nepřímá úměrnost 

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Před začátkem hry umístí děti všechny 4 figurky na start, kartičky se zadáním slovních úloh otočí bílou stranou nahoru, kartičky s řešením otočí číslem nahoru.

Při samotné hře děti postupují v herním plánu – každý má svou vlastní figurku a hází kostkou v případě, že je na řadě. Pokud někdo vstoupí na políčko s otazníkem, vybere kartičku se slovní úlohou. Všichni poté počítají tuto slovní úlohu. Ten, kdo má úlohu správně vypočítanou, posouvá svou figurku v herním plánu o 3 políčka dopředu, ten, kdo má vypočítáno nesprávně, nebo mu výsledek chybí, posouvá o 3 políčka zpět. Pokud někdo stoupne při tomto posunu na otazníček, nic se neděje. Vítězem se stane ten, kdo se jako první dostane do cíle.

Padne-li někomu 6, hází ještě jednou.

Stojí-li na jednom políčku více hráčů, nevyhazují se.

Kontrola výpočtu slovních úloh se provede pomocí karet ke kontrole. Karta ke kontrole má stejné číslo, jako slovní úloha.

 

7 - Laminované karty se slovní úlohou na nepřímou úměrnost 

Sada obsahuje 4 laminované karty z tvrdého kartonu, na nichž je zadání slovní úlohy na nepřímou úměrnost a zalaminované kartičky s řešením. Úkolem žáků je vyřešit (každý sám za sebe 4 slovní úlohy na nepřímou úměrnost)

 

8 - CD – úměrnost 

Je ve formátu pdf, obsahuje  potřebné návody, řešení, příklady k procvičování.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT