Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička uhlovodíky

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v chemii.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení UHLOVODÍKŮ a jedno CD v PDF s hrami či procvičováním (10 didaktických „papírových“her + 4 strany se vzorci a 4 strany s názvy uhlovodíků - vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1) KOSTKY – JEDNODUCHÉ VZORCE UHLOVODÍKŮ  

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěn uhlovodíkový zbytek od alkanu, alkenu s dvojnou vazbou za 1. uhlíkem, od alkynu s trojnou vazbou za 1. uhlíkem, na kostce druhé je umístěn uhlovodíkový zbytek od alkanu (tzv. alkyl).

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme k pojmenovaní jednoduché alkany, alkeny s jednou dvojnou vazbou za 1. uhlíkem, alkyny s jednou trojnou vazbou za 1. uhlíkem 
 

2)      KOSTKY – JEDNODUCHÉ NÁZVY UHLOVODÍKŮ (pro ZŠ)

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěna část názvu: METH, ETH, PROP, BUT, PENT, HEX, na druhé kostce jsou na dvou plochách koncovky AN, na dvou plochách koncovky EN, na dvou plochách koncovky YN.

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme názvy jednoduchých alkanů, alkenů s jednou dvojnou vazbou za 1. uhlíkem a alkynů s jednou trojnou vazbou za 1. uhlíkem.


3)      PLASTOVÉ DOMINO- ALKANY, ALKENY, ALKYNY

16 plastových dominových karet velikosti 6 cm x 3 cm x 3 mm, karty k samokontrole

 Na jedné části dominové karty je název alkanu, alkenu či alkynu. Na druhé části dominové karty je vzorec. Na karty jsme napsali pouze názvy jednoduchých nevětvených alkanů, alkenů s jednou dvojnou vazbou a alkynů s jednou trojnou vazbou.


4) SPOLEČENSKÁ HRA  -  ALKANY,  ALKENY,  ALKYNY

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu velikosti 20cm x 20cm opatřeném laminací (výška kartonu   cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 velká kostka (4cm x 4cm x 4cm) polepená názvy-  alkan, alken, alkyn a pravidla společenské hry.

Principem hry je co nejrychleji se svou figurkou obejít herní plán. Na políčcích herního plánu jsou názvy alkanů, alkenů, alkynů. Hráč hodí kostkou. Pokud mu na ní padne ALKAN, musí jít na nejbližší políčko od startu, na kterém je napsán název alkanu. Pokud mu dál padne ALKEN, musí jít na nejbližší políčko a názvem alkenu…..


5)SPOLEČENSKÁ HRA- JEDNODUCHÁ UHLOVODÍKOVÁ CESTA

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu velikosti 20cm x 20cm opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány vzorce jednoduchých nevětvených alkanů, alkenů jednou dvojnou vazbou a alkynů s jednou trojnou vazbou. Pokud stoupne hráč na políčko, musí pojmenovat vzorec. Zda pojmenoval správně, zkontroluje pomocí oboustranných kartiček ke kontrole. Pokud hráč odpoví správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.


6) PLASTOVÉ KARTIČKY NA TVORBU ORGANICKÝCH  SLOUČENIN

10 modrých plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s názvy uhlovodíků

30 červených kartiček velikosti 2cm x 3cm s CH2=, CH ,CH3

Pomocí skupin CH2=, CH ,CH3 se žáci snaží vytvořit vzorce uhlovodíků uvedených na modrých kartičkách.
 

7) MALÁ VERZE STAVEBNICE MOLYMOD

6  černých atomů uhlíku

10 bílých atomů vodíku

Pružné vazby, pevné vazby

Z těchto kuliček a vazeb můžeme sestavit: BENZEN, pokud jej rozložíme lze sestavit METHAN, ETHEN, ETHYN, pokud rozložíme, lze sestavit CYKLOPENTAN
 

8)CD – UHLOVODÍKY (hry a procvičování tématu uhlovodíky)


10 didaktických her na papíře (křížovky, doplňovačky, rébusy….) s řešením

4 strany se vzorci ( + řešení)

4strany s názvy (+ řešení)

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD

 

 

 

ZPĚT