Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

Výuková krabička ROVNICE

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení ROVNIC a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno řešením,  z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 - Tvorba rovnic z kartiček

Poskládejte si libovolnou rovnici. K vytvoření rovnice použijte 1 zelenou a 1 růžovou kartičku. Rovnici pak všichni ve skupině vyřešte a proveďte zkoušku. Poté si poskládejte jinou rovnici a vyřešte ji…..Kontrolu rovnic proveďte pomocí kartiček. Lze poskládat 16 různých rovnic.

2 - Rovnice s postupem

Vyřešte následující rovnice:

• 6(x – 4) = 3(x +2)
• 3(2x – 7) = 3(x +2)
• 3(2x – 7) = 4(x + 2) +1
• 6(x – 4) = 4(x +2) +1
• 4(x+2) + 1 = 2 (x+3)

Vložte do připravené tabulky zadání rovnice a poté pomocí plastových kartiček vkládejte postup. Musíte v rovnici zvolit takový postup, abyste na něj měli plastové kartičky. Nakonec si vypočítejte zkoušku. Na výpočet zkoušky nejsou plastové kartičky, zkouška se počítá do sešitu.

3 - Společenská hra – rovnice

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení je 1 figurka, 1 velká barevná hrací kostka, sáček s žetonky, pravidla společenské hry a karty s rovnicemi

• Před začátkem hry rozložte karty s rovnicemi (zadáním nahoru – řešení a výsledek není vidět)
• Na start postavte 1 figurku, v házení velkou barevnou kostkou se postupně střídejte. Podle toho, jaká barva padne, postavte figurku na nejbližší políčko v herním plánu s touto barvou.
• Ten, kdo házel, vybere rovnici, která se bude počítat (stojí-li figurka na zeleném políčku, vybírá zelenou kartu s rovnicí, atd.)Každý z Vás vypočítá rovnici a provede zkoušku.
• Až máte všichni vypočítáno, proveďte kontrolu otočením karty s rovnicí. Vy, kteří jste vyřešili správně, získáváte žeton.
• Ten, kdo je na řadě, hodí barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko s touto barvou. Opět všichni počítejte vybranou rovnici.
• Cílem je získat co nejvíce žetonků za správně vypočítané příklady.

4 - Rovnice s tajenkou

Vyřešte rovnice a proveďte zkoušku. Nejprve vyřešte rovnice na žlutém podkladu. Ze spodní tabulky pak přiřaďte výsledkům rovnic příslušná písmena.(k vyřešené rovnici přiřaďte plastové písmenko)Tato plastová písmena pak přeházejte a dostanete smysluplné slovo mající něco společného s matematikou.
Poté vyřešte rovnice na zeleném podkladu. Ze spodní tabulky pak přiřaďte výsledkům rovnic příslušná písmena (k vyřešené rovnici přiřaďte plastové písmenko). Tato plastová písmena pak přeházejte a dostanete smysluplné slovo mající něco společného s matematikou.

5 - Rovnice řešené spojováním kostiček

Vyřešte následující rovnice pomocí spojovatelných kostiček. Červená kostička představuje x, zelená kostička číslo. Snadné, názorné řešení rovnic, kontrola se provede výpočtem

6 - Rovnice s postupem a zkouškou

Pomocí malých plastových kartiček vyřešte rovnice. Nejprve vložte do připraveného pole na zalaminovaném listu zadání rovnice, poté pomocí malých plastových kartiček rovnici řešte. Do zkoušky pak dosaďte do prázdného políčka výsledek rovnice a poté výsledek zkoušky.

7 - Had

Vyřešte rovnici, dostanete výsledek, který přiložte do daného políčka (je na pastové kartičce) Až budete mít všechny výsledky rovnic, dle zadání v hadovi sečtěte, případně odečtěte a tím dostanete konečný výsledek.

8 - CD

Je ve formátu pdf (obsahuje materiály, zadání a řešení k aktivitám v krabičce).

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT