Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

Výuková krabička Pythagorova věta

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení PYTHAGOROVY VĚTY a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 - Vypočítej délku odvěsny, přepony v pravoúhlém trojúhelníku

Úkolem žáků je doplnit plastové kartičky s výsledky do připravených políček na zalaminovaném listě. Žáci počítají buď délku odvěsny, nebo délku přepony v pravoúhlém trojúhelníku. Žáci ve skupince spolupracují. Kontrolu pak provedou pomocí zalaminovaných kartiček ke kontrole.
 

2 - Tangram

Úkolem žáků je poskládat pravoúhlý trojúhelník. K jeho poskládání musí použít všechny tvary tangramu. Poté pomocí pravítka změří délky odvěsen tohoto pravoúhlého trojúhelníku. Délku přepony vypočítají pomocí PYTHAGORVY VĚTY. Nakonec pravítkem přeměří délku přepony a zkontrolují správnost výpočtu.

Každý žák ze skupinky má svou stavebnici tangram. Pokud žáci nezvládnou trojúhelník poskládat, pomůže jim paní učitelka J


3 - Kostky- rovnoramenný trojúhelník

Žáci hodí kostkami (na žluté kostce je délka základny „a“, na růžové kostce je buď hodnota obsahu tohoto trojúhelníku, nebo délka výšky na stranu „a“)

Znají-li jeho obsah, musíte dopočítat výšku na stranu a. Poté vypočítají délku ramene b a obvod rovnoramenného trojúhelníku.

Znají-li výšku na stranu a, vypočítají délku ramene b, obvod a obsah rovnoramenného trojúhelníku.

Kontrolu provádějí pomocí zalaminovaného listu.


4 - Společenská hra – Pythagorova věta

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Před začátkem hry umístí žáci všechny 4 figurky na start, kartičky se zadáním slovních úloh otočí bílou stranou nahoru, kartičky s řešením otočí číslem nahoru.

Při samotné hře žáci postupují v herním plánu – každý má svou vlastní figurku a hází kostkou v případě, že je na řadě. Pokud někdo vstoupí na políčko s otazníkem, vybere kartičku se slovní úlohou. Všichni poté počítají tuto slovní úlohu. Ten, kdo má úlohu správně vypočítanou, posouvá svou figurku v herním plánu o 3 políčka dopředu, ten, kdo má vypočítáno nesprávně, nebo mu výsledek chybí, posouvá o 3 políčka zpět. Pokud někdo stoupne při tomto posunu na otazníček, nic se neděje. Vítězem se stane ten, kdo se jako první dostane do cíle.

Padne-li někomu 6, hází ještě jednou.

Stojí-li na jednom políčku více hráčů, nevyhazují se.

Kontrola výpočtu slovních úloh se provede pomocí karet ke kontrole. Karta ke kontrole má stejné číslo, jako slovní úloha.


6 - Obsah a obvod PRVOÚHLÉHO, ROVNORAMENNÉHO, ROVNOSTRANNÉHO trojúhelníku

Nejprve si žáci ve skupině rozdělí očíslované kartičky se zadáním a vypočítají obsah a obvod zadaného trojúhelníku. Každý si vezme na vypočítání 2 kartičky. Poté si seřadí kartičky se zadáním pod sebe od čísla 1 po číslo 8. K těmto kartičkám hledají správné výsledky v pořadí:

ŽLUTÁ KARTIČKA S VÝSLEDKEM PRO OBSAH TROJÚHELNÍKU
ZELENÁ KARTIČKA S VÝSLEDKEM PRO OBVOD TROJÚHELNÍKU
U kartiček s výsledky jsou písmenka. Písmenka čtená za sebou po řádcích dají tajenku.

Křížovka
Žáci vypočítají délky odvěsen a přepon v pravoúhlých trojúhelnících.

Do křížovky na zalaminovaném listu pak vkládají výsledky (pozor do každého políčka patří jedna číslice z daného čísla.) Pokud je vše správně vypočítáno, musí čísla v křížovce vycházet jak ve vodorovné, tak i ve svislé linii.

Kontrola se provede pomocí zalaminovaného listu.


7 - Plastové kartičky se slovními úlohami na Pythagorovu větu

Žáci si libovolně berou kartičky a počítají slovní úlohy. Každý počítá sám za sebe, svým vlastním tempem. Jakmile žák příklad vypočítá a zkontroluje, vrátí kartičku k ostatním kartičkám a může si ji vzít jiný žák.


8 - CD – Pythagorova věta

Je ve formátu pdf, obsahuje potřebné návody, řešení, příklady k procvičování.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT