Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička názvosloví

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v chemii.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení názvosloví (zejména binárních sloučenin) a jedno CD v PDF s hrami či procvičováním (10 didaktických „papírových“her + 4 strany se vzorci a 4 strany s názvy sloučenin- vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním názvosloví, kam děti budou vepisovat vzorce a názvy.


Obsah balení + stručný popis:

1) PLASTOVÉ DOMINO- NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ

Ve čtveřicích si žáci zahrají domino.

20 plastových dominových karet velikosti 6 cm x 3 cm x 3 mm

20 zalaminovaných kartiček ke kontrole

Návod k použití
 

2) PLASTOVÉ PŘIŘAZOVACÍ KARTIČKY OXIDY

Žáci skládají kartičky k sobě (vzorec oxidu + jeho název)

20 žlutých plastových kartiček se vzorcem oxidu velikosti 2cm x 3cm x 3mm

20 červených plastových kartiček s názvem oxidu velikosti 2cm x 3cm x 3mm

1x zalaminovaný papír se vzorci a názvy ke kontrole

Návod k použití
 

3) PLASTOVÉ KARTIČKY – ANION, KATION-BINÁRNÍ SLOUČENINY

Žáci skládají kartičky k sobě (anion+kation), vzorce si píší do sešitu a tvoří k nim názvy.

20 růžových plastových kartiček s kationtem velikosti 2cm x 3cm x 3mm

20 modrých plastových kartiček s aniontem velikosti 2cm x 3cm x 3mm

1x zalaminovaný papír se vzorci a názvy ke kontrole

Návod k použití


4) KOSTKA - TYP SLOUČENINY

Žák hodí kostkou. Podle toho, jaký typ sloučeniny mu padne na kostce, vybere ze svých kartiček sloučeninu a zařadí si ji do své tabulky. Žáci se při házení střídají.

1x kostka (na stěnách je napsáno: oxid, sulfid, kyselina, hydroxid, bromid, chlorid)

4x zalaminovaná tabulka na vkládání vzorců- červená, modrá, bílá, žlutá

4x 32 kartiček se vzorci sloučenin – 32 červených, 32 modrých, 32 bílých, 32 žlutých kartiček

1x zalaminovaná tabulka ke kontrole

Návod k použití
 

5) SPOLEČENSKÁ HRA – HALOGENIDY

Žáci se pohybují herním plánem a pojmenovávají halogenidy.

1x herní plán na pevném kartonu 20cm x 20cm

1x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou

1x 32 oboustranných zalaminovaných kartiček (číslo z jedné strany, název ze strany druhé) ke kontrole

1x pravidla
 

6) SPOLEČENSKÁ HRA – OXIDY

Žáci se posunují v herním plánu. Podle čísla, které jim padne na kostce, najdou sloučeninu se stejným oxidačním číslem jako bylo číslo na kostce a na ni si stoupnou.

1x herní plán na pevném kartonu 20cm x 20cm

1x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou

1x 32 oboustranných zalaminovaných kartiček (číslo z jedné strany, název ze strany druhé) ke kontrole

1x pravidla


7) KOSTKY- BINÁRNÍ SLOUČENINY

Žáci hodí kostkami, vznikne jim název binární sloučeniny, ke kterému napíší vzorec

1x dřevěná kostka velikosti 4cm x 4cm x 4cm

(na každé ploše je napsán název aniontu)

1x dřevěná kostka velikosti 4cm x 4cm x4cm

(na každé ploše je napsán název kationtu)

zalaminovaná tabulka sloužící ke kontrole správnosti vzorců

Návod k použití
 

8) CD – chemické názvosloví v anorganické chemii (hry a procvičování názvosloví)

10 didaktických her na papíře (křížovky, doplňovačky, rébusy….) s řešením

4 strany se vzorci ( + řešení)

4strany s názvy (+ řešení)

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

ZPĚT