Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička MOCNINY, ODMOCNINY

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení DRUHÝCH MOCNIN A ODMOCNIN a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


1 - Společenská hra – mocniny

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení je 1 figurka, 1 velká barevná hrací kostka, sáček s žetonky, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Při samotné hře házejí děti velkou barevnou kostkou a podle toho, jaká barva padne, postaví se figurka na nejbližší políčko v herním plánu s touto barvou. Každé dítě počítá příklad na druhou mocninu z políčka, na kterém stojí figurka. Až mají všechny 4 děti vypočítáno, provedou kontrolu správnosti výpočtu pomocí karet ke kontrole. Děti, které umocnily správně, získávají žeton. Ten, kdo je na řadě, hodí barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko s touto barvou.  Opět všechny děti počítají příklad na druhou mocninu…….

Cílem je získat co nejvíce žetonků za správně vypočítané příklady. 

 

2 - Kostky – mocniny

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na kostkách jsou umístěna DESETINNÁ ČÍSLA S DRUHOU MOCNINOU (1,32 1,42 0,22 0,32…..)

Součástí balení jsou také tabulky s výsledky (na odčítání i sčítání). 

Jeden ze skupiny hodí kostkami. Žáci mocniny sečtou, případně odečtou, počítají každý do svého sešitu. Kontrolu si pak žáci provedou pomocí tzv. samokontrolovacích karet, kdy v řádku tabulky jsou desetinná čísla s druhou mocninou jedné kostky a ve sloupci tabulky jsou desetinná čísla s druhou mocninou druhé kostky. Výsledky pak žáci najdou v příslušném políčku tabulky.

 

3 - Trojpexeso – odmocniny

Sada obsahuje 12 žlutých, 12 růžových a 12 červených zalaminovaných hracích karet a 12 bílých zalaminovaných karet ke kontrole

12 žlutých kartiček se před začátkem hry otočí žlutou stranou nahoru. Ostatní kartičky se otočí bílou stranou nahoru. Pak může začít samotná hra. Hráč, který je na řadě, otočí z bílých karet jednu dvojici (tak jako u klasického pexesa). Hráč si příklad na kartičce spočítá. Pokud mu vyjde výsledek na obou kartičkách stejný, jedná se o dvojici patřící k sobě. Dané číslo si pak najde mezi čísly na žlutých kartách. Tím získá trojici, kterou si odloží na svou hromádku. Pokud mu vyjdou různé výsledky, dvojice k sobě nepatří a tudíž ani jednu z karet nemůže přiložit ani ke žluté kartičce s číslem. Kartičky se již zpátky neotáčejí (zůstávají otočeny barevnou stranou nahoru) a hraje další hráč. Cílem je získat co nejvíce trojic.

Pro kontrolu správnosti trojic máme bílé karty, na jejichž jedné straně je výsledek příkladu (tím je to otočeno nahoru) a na straně druhé zadání dvou příkladů, které dají onen výsledek.

 

4 - Frango – odmocniny

Sada obsahuje:

1 barevnou kostku velikosti 4cm x 4cm x4cm

36 plastových kartiček s výsledky

4 zalaminované karty se zadáním příkladů

Zalaminované karty s výsledky

 

Každé dítě dostane 1 zalaminovanou kartu se zadáním příkladů. Ten, kdo je na řadě, hodí kostkou. Podle toho, jaká barva na kostce mu padla, může vypočítat pouze příklad ze své karty s touto barvou. Pokud vypočítal správně, najde mezi plastovými kartami svůj výsledek. Hraje další hráč. V případě, že na kostce padne barva, která už na zalaminovaném listu není volná (tzn. je obsazena plastovou kartičkou s výsledkem, hraje další hráč. Vítězí ten, kdo má celou kartu obsazenu správnými plastovými výsledky.

 

5 - Spojovatelné kostky - mocniny

Sada obsahuje 100 spojovatelných barevných kostek. Úkolem žáků ve skupině je poskládat druhé mocniny: 12, 22, 32, 42, 52, 62 
 

 

6 - Hledání dvojic - mocniny

Sada obsahuje 60 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm (na 30 kartičkách jsou zadání příkladů na mocniny, na dalších 30 kartičkách jsou výsledky) a dále pak kartičky ke kontrole.

 

Před začátkem hry rozloží děti všech 60 kartiček. Poté hledají dvojice (zadání + výsledek). Každý hledá sám za sebe a snaží se pro sebe získat co nejvíce dvojic. Nakonec se provede kontrola pomocí samokontrolovacích karet a vyhlásí se vítěz.

 

7 - Bingo – odmocniny

Sada obsahuje:

40 červených zalaminovaných kartiček velikosti 2cm x 3cm s výsledky

40 žlutých zalaminovaných kartiček velikosti 2cm x 3cm se zadáním příkladu na odmocniny a číslem příkladu

40 zalaminovaných kartiek velikosti 2cm x 3cm sloužících ke kontrole (z jedné strany číslo příkladu, ze strany druhé výsledek)

4 zalaminované tabulky na umístění červených plastových kartiček

 Hra je určena pro čtveřice

Každý z hráčů obdrží tabulku s 8 políčky, na kterou si libovolně umístí červené kartičky s výsledky příkladů. Z pytlíčku se žlutými kartičkami pak hráči vytahují příklady na odmocniny. Každý z hráčů si počítá vybraný příklad do sešitu. Pokud nalezne výsledek tohoto příkladu mezi svými červenými kartičkami v tabulce, odstraní tohle číslo z tabulky. Vítězí hráč, který se zbaví všech svých červených kartiček z tabulky. Ke kontrole správnosti výpočtů slouží bílé zalaminované kartičky.

 

8 - CD –mocniny a odmocniny

je ve formátu pdf (obsahuje 7 didatických her, 1 pohádku a 3 strany s příklady na umocňování a odmocňování) Vše opatřeno řešením.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT