Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

Výuková krabička LOMENÉ VÝRAZY

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení LOMENÝCH VÝRAZŮ a jedno CD v PDF s procvičováním A HRAMI K LOMENÝM VÝRAZŮM (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 - NÁSOBENÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ

Do zalaminovaných listů s příklady na násobení lomených výrazů doplňují žáci plastové kartičky s výsledky (celkem je 12 příkladů)

2 - TVORBA PŘÍKLADŮ- SČÍTÁNÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ

Kombinací světle žluté a modré kartičky si žáci vytvářejí příklady na sčítání lomených výrazů. Kontrolu provádějí pomocí tabulky ke kontrole. Celkem mohou vytvořit 16 příkladů na sčítání lomených výrazů.

3 - ZJEDNODUŠENÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ

Na zalaminovaném listu je 8 příkladů. Pomocí plastových kartiček žáci doplňují zadání, postup a výsledek do připraveného schématu.

4 - POČÍTÁNÍ S TAJENKOU

Žáci lomené výrazy sečtou, případně odečtou a poté hledají mezi 3 možnostmi správný výsledek. U každé možnosti je písmeno. Plastovou kartičku s písmenem u správné možnosti žáci přiloží na políčko. Písmenka pak přeházejí a získají tajenku. Pozor v tajence je ukryto slovo, které ale nemá nic společného s matematikou.

5 - VYMALOVÁVÁNÍ OBRÁZKU

Žáci nejprve vypočítají příklady v jednotlivých částech rakety. Dle výsledku pak zjistí, jakou barvu mají na dané místo přiložit.

6 - KOUZLO

Každý ze skupiny si vezme jeden zalaminovaný list a přečte ostatním, co mají se svým myšleným číslem provést. Oni mu pak oznámí výsledek a zadávající uhodne číslo, které si původně mysleli. Zpětně pak každý ze své karty napíše místo myšleného čísla „x“ a zkusí sestavit pomocí zadání a operací s myšleným číslem lomený výraz, který následně upraví.

7 - DOPLŇOVÁNÍ PLASTOVÝCH KARTIČEK

Žáci doplňují plastové kartičky do připravených políček. Na políčko se stejnou barvou se vkládá stejný výraz (pozor na bílých políčkách může být jakýkoliv výraz) Tím žáci vytvoří různé lomené výrazy, které buď zjednodušují, sčítají nebo odčítají.

8 - CD – výuková krabička lomené výraz

Materiály na CD jsou ve formátu pdf, obsahuje hry a procvičování k tématu lomené výrazy.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT