Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička DESETINNÁ ČÍSLA

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení DESETINNÝCH ČÍSEL a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 - Společenská hra –desetinná čísla

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel. Pokud stoupne hráč na políčko, musí vypočítat příklad. Zda vypočítal správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč vypočítal příklad správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět. 

 

2 - Loto – desetinná čísla

Sada obsahuje 32 plastových kartiček (velikost 2cm x 3cm) se zadáním příkladu na desetinná čísla, 4 barevné zalaminované karty (na každé zalaminované kartě je 8 výsledků) a zalaminované kartičky ke kontrole.

 

Před začátkem děti otočí plastové kartičky bílou stranou nahoru. Každé dítě dostane jednu barevnou zalaminovanou kartu. Ten, kdo je na řadě otočí 1 plastovou kartičku a hledá, zda má na své kartě výsledek k příkladu na otočené plastové kartičce. Pokud ano, přiloží plastovou kartičku se zadáním na svůj výsledek. Pokud ne, plastovou kartičku obrací a hraje další v pořadí.

 

3 - Dřevěné kostky – desetinná čísla

Sada obsahuje 2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo (na jednotlivých stěnách kostky jsou umístěna desetinná čísla) a 4 samokontrolovací karty s výsledky

Jeden ze skupiny hodí kostkami. Ten, kdo hodí, určí, zda se bude sčítat, odčítat, násobit nebo dělit. Kontrolu si pak žáci provedou pomocí tzv. samokontrolovacích karet, kdy v řádku tabulky jsou hodnoty desetinných čísel jedné kostky a ve sloupci tabulky jsou hodnoty desetinných čísel druhé kostky. Výsledky pak žáci najdou v příslušném políčku tabulky.

 

4 - Zlomek, desetinné číslo, procento

Sada obsahuje 51 barevných kostiček pro spojování. Kostičky jsou rozdělené na zlomky, desetinná čísla a procenta různých velikostí. Součástí jsou také zalaminované karty se zadáním příkladů na desetinná čísla

 

Děti příklady z karet vypočítají a poté graficky pomocí kostiček provedou kontrolu svého výpočtu. Mohou si také všímat souvislosti mezi zlomky, procenty a desetinnými čísly

 

5 - Hra na obchod

Sada obsahuje:

72 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s obrázkem potraviny

12 nákupních zalaminovaných lístečků označených čísly 1 až 12

4 zalaminované kartičky s cenami potravin

Karty ke kontrole ceny nákupu

 

Před začátkem hry se otočí nákupní zalaminované lístečky bílou stranou nahoru a každý ze skupiny si vezme 1 nákupní lísteček. Napíše si jeho číslo na papír, na který bude počítat cenu nákupu. Nákup je na konci výpočtu nutno zaokrouhlit na celé koruny směrem nahoru.

Každý ze skupiny dostane zalaminovanou kartu s cenami potravin.

Když dítě vypočítá cenu nákupu, zkontroluje pomocí karty ke kontrole. Je-li výsledek správně, nabere si potraviny (tzn. plastové kartičky), které byly na nákupním lístku. Tento nákupní lístek mu zůstává. Je-li výpočet špatně, vrací nákupní lístek doprostřed a už si lístek s tímto číslem nesmí znovu vzít. Po výpočtu jednoho nákupního lístku si vezme dítě další nákupní lístek. Cílem je získat, co nejvíce kartiček s potravinami.

 

6 - Přiřazování karet se zadáním a výsledkem

Sada obsahuje:

24 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm se zadáním příkladu na desetinná čísla

12 plastových kartiček s výsledkem

12 zalaminovaných kartiček ke kontrole

Děti skládají trojice (zadání + zadání + výsledek) Není soutěž, děti ve skupince spolupracují, pak provedou kontrolu pomocí zalaminovaných kartiček ke kontrole

 

7 - Frango – desetinná čísla

Sada obsahuje:

1 barevnou kostku velikosti 4cm x 4cm x4cm

36 plastových kartiček s výsledky

4 zalaminované karty se zadáním příkladů

Zalaminované karty s výsledky

 

Každé dítě dostane 1 zalaminovanou kartu se zadáním příkladů. Ten, kdo je na řadě, hodí kostkou. Podle toho, jaká barva na kostce mu padla, může vypočítat pouze příklad ze své karty s touto barvou. Pokud vypočítal správně, najde mezi plastovými kartami svůj výsledek. Hraje další hráč. V případě, že na kostce padne barva, která už na zalaminovaném listu není volná (tzn. je obsazena plastovou kartičkou s výsledkem, hraje další hráč. Vítězí ten, kdo má celou kartu obsazenu správnými plastovými výsledky.

 

8 - CD – desetinná čísla

je ve formátu pdf (obsahuje 7 didatických her, 1 pohádku a 3 strany s příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel) Vše opatřeno řešením.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT