Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička DĚLITELNOST

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení dělitelnosti a jedno CD v PDF s procvičováním, 7 hrami a 1 pohádkou (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Pokud není karta s řešením, provádí se kontrola pomocí dělení. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


1 - Společenská hra – nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány příklady na výpočet nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. Pokud stoupne hráč na políčko, musí vypočítat D, n. Zda vypočítal správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč vypočítal správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

 

2 - Plastové kartičky – nejmenší společný násobek 

Sada obsahuje 20 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm se zadáním příkladů na nejmenší společný násobek a 20 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s výsledkem. Úkolem žáků je přiřadit k zadání výsledek. Žáci spolupracují ve skupině. Kontrolu provedou pomocí kartiček.

 

3 - Dřevěné kostky –největší společný dělitel 

Sada obsahuje 2 dřevěné kostky. Na jedné kostce je D (číslo, na druhé kostce je číslo). Jeden ze skupiny hodí kostkami. Každý sám za sebe počítá do sešitu největšího společného dělitele čísel na kostkách. Pomocí samokontrolovací tabulky se provede kontrola správnosti výpočtu největšího společného dělitele.

 

4 - Čím je dané číslo dělitelné? 

Sada obsahuje 3 dřevěné kostky. Na každé kostce jsou na stěnách čísla 1,2,3,4,5,6. Jeden ze skupiny hodí kostkami. Kostky postaví za sebe tak, že vznikne trojciferné číslo. Každý ze skupiny zkoumá sám za sebe pomocí znaků dělitelnosti, zda je dané trojciferné číslo dělitelné 2,3,4,5,6,9 a píše si to do sešitu. Kontrolu provádějí žáci mezi sebou – pokud dojde k rozporu, zkusí trojciferné číslo vydělit daným číslem.

Pak hodí kostkami někdo jiný, vznikne nové trojciferné číslo, u něhož se zkoumá, zda je dělitelné 2,3,4,5,6,9…………. Pokud dítě správně určí všechna čísla, kterými je dané trojciferné číslo dělitelné, získá bod. Je-li chyba, ztrácí bod. Cílem je získat co nejvíce bodů.

 

5 - Skládej trojciferná čísla 

Sada obsahuje 20 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s čísly 0 až 9. Každé číslo je v sadě 2x. Úkolem dětí je poskládat 6 trojcifených čísel tak, aby:

  1. číslo bylo dělitelné 2
  2. číslo bylo dělitelné 3
  3. číslo bylo dělitelné 4
  4. číslo bylo dělitelné 5
  5. číslo bylo dělitelné 6
  6. číslo bylo dělitelné 9

 

Kontrolu děti provedou dělením.

 

6 - Hledej číslo 

Sad obsahuje 40 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s trojcifernými čísly a 20 zalaminovaných kartiček. Na zalaminovaných kartičkách je napsáno, jaké číslo mají děti hledat (např. Hledej číslo dělitelné 3, Hledej číslo   dělitelné 4 a 3 zároveň ……) Zalaminované kartičky se otočí bílou stranou nahoru. Jeden z hráčů otočí kartičku. Všichni pak mezi plastovými kartičkami hledají číslo, které splňuje zadání zalaminované kartičky. První 2 ze skupiny, kteří dané číslo najdou, si pak plastovou kartičku ponechají. Ostatní vrací plastové kartičky zpět. Kontrola se provede dělením. Pokud se stane, že mezi plastovými kartičkami není žádná plastová kartička, která splňuje podmínku na zalaminované kartě, pak se otáčí další zalaminovaná karta. Cílem je získat pro sebe, co nejvíce plastových kartiček.

 

7 - Doplňovačka 

Sada obsahuje zalaminovanou doplňovačku a 20 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm, z nichž musíte vybrat správně 9 plastových kartiček s čísly tak, aby byly splněny podmínky v řádku i ve sloupci doplňovačky. Kontrola se provede pomocí zalaminovaného listu.

 

8 - CD – dělitelnost 

Je ve formátu pdf, obsahuje  potřebné návody, řešení, příklady k procvičování.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT