Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička CHEMICKÉ výpočty

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v chemii.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení chemických výpočtů, jedno CD v PDF- Řešené chemické výpočty pro ZŠ, z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD - Řešené chemické výpočty.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 Společenská hra –Molární hmotnost 

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení je 1 figurka, 1 velká barevná hrací kostka, sáček s žetonky, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Při samotné hře házejí děti velkou barevnou kostkou a podle toho, jaká barva padne, postaví se figurka na nejbližší políčko v herním plánu s touto barvou. Každé dítě počítá molární hmotnost sloučeniny, na které stojí figurka. Až mají všechny 4 děti vypočítáno, provedou kontrolu správnosti výpočtu pomocí karet ke kontrole. Děti, které vypočetly molární hmotnost správně, získávají žeton. Ten, kdo je na řadě, hodí barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko s touto barvou.  Opět všechny děti počítají molární hmotnost zadané sloučeniny…….

Cílem je získat co nejvíce žetonků za správně vypočítané molární hmotnosti.

 

2 - Bingo – molární hmotnost 

Sada obsahuje:

40 červených plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s výsledky

40 žlutých plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm se zadáním sloučeniny a číslem

40 zalaminovaných kartiček velikosti 2cm x 3cm sloužících ke kontrole

4 zalaminované tabulky na umístění červených plastových kartiček

Každý z hráčů obdrží tabulku s 8 políčky, na kterou si libovolně umístí červené kartičky s výsledky příkladů na molární hmotnost. Z pytlíčku se žlutými kartičkami pak hráči vytahují sloučeniny, u nichž mají počítat molární hmotnost. Každý z hráčů si počítá molární hmotnost zadané sloučeniny do sešitu. Pokud nalezne výsledek tohoto příkladu mezi svými červenými kartičkami v tabulce, odstraní tohle číslo z tabulky. Vítězí hráč, který se zbaví všech svých červených kartiček z tabulky. Ke kontrole správnosti výpočtů molárních hmotností slouží bílé zalaminované kartičky.

 

3 - Plastové kartičky – látkové množství 

Sada obsahuje 21 plastových kartiček s příklady na látkové množství a 40 plastových kartiček s výsledky (ne všechny výsledky odpovídají kartičkám se zadáním.)Úkolem dětí je kartičky umístit doprostřed, každý vezme kartičku s příkladem, přepíše příklad do sešitu, vypočítá a vezme si příslušný výsledek k zadání. Pokud výsledek nenajde, umístí kartičku se zadáním zpět doprostřed a může si ji vzít někdo jiný. Pokud výsledek najde, přiloží si jej ke kartičce se zadáním (nechá si kartičku se zadáním a výsledkem a nikdo jiný už tento příklad počítat nemůže) Nezáleží na pořadí dětí. Každý se snaží vypočítat sám za sebe, co nejvíce příkladů.  Nakonec se provede kontrola pomocí zalaminovaných karet (číslo zalaminované karty je shodné s číslem příkladu.) Vítězí ten, kdo má nejvíce správně vypočítaných příkladů.

 

4 - Laminované karty – procentová koncentrace 

Sada obsahuje 4 laminované karty z tvrdého kartonu, na nichž je zadání příkladů na procentovou koncentraci a zalaminované kartičky s řešením. Úkolem žáků je vyřešit (každý sám za sebe 4 slovní úlohy na procentovou koncentraci)

 

5 - Kostky –procentová koncentrace 

Sada obsahuje 2 dřevěné kostky.  Na jedné kostce jsou hmotnosti roztoků, na druhé kostce je buď procentová koncentrace, hmotnostní zlomek nebo hmotnost rozpuštěné látky. Chybějící údaj mají děti dopočítat.

Kontrolu provedou pomocí samokontrolovací tabulky.

 

6 - Kostky – výpočty z chemických rovnic 

Sada obsahuje 2 kostky. Na jedné kostce je hmotnost nebo látkové množství jednoho z reaktantů, na druhé kostce je otázka, kdy mají děti vypočítat látkové množství nebo hmotnost druhého z reaktantů. Součástí je také zalaminovaný list s chemickými rovnicemi. Podle toho, co za úlohu si děti hodí na kostkách, musí nejprve najít správnou chemickou rovnici, která daný děj popisuje. Tuto rovnici si vyčíslí a pak správně vypočítají zadání úlohy na kostkách.

Kontrolu provedou pomocí samokontrolovací tabulky.

 

7 - Zalaminované karty –výpočty z chemických rovnic  

Děti dají doprostřed zalaminované karty otočeny směrem dolů zadáním úlohy na výpočet z chemické rovnice. Celkem je 8 úloh na výpočet z chemické rovnice, každá úloha je 4x. Úkolem dětí je najít např. úlohu č.4 (číslo určuje ten, kdo je na řadě). Každý si hledá pro sebe zadání úlohy č.4. Ten, kdo má zadání, může počítat. Ten, kdo jako první vypočítá správně, získá 2 body. Ten, kdo jako druhý ze skupiny vypočítá správně, má 1 bod. Kontrola se provede pomocí zalaminovaných karet. Před dalším kolem se opět otočí zalaminované karty se zadáním, zadáním směrem dolů a číslo úlohy, která se bude počítat vybírá vítěz (nesmí již vybrat úlohu, která se počítala – tj. úlohu č.4.)

Cílem je získat, co nejvíce bodů.

 

8 - CD – CHEMICKÉ VÝPOČTY (hry a procvičování tématu CHEMICKÉ VÝPOČTY)

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT