Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička chemické prvky

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v chemii.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení CHEMICKÝCH PRVKŮ a jedno CD v PDF s hrami či procvičováním (10 didaktických „papírových“her + 8 stran s procvičováním), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis 

1)KOSTKY – CHEMICKÉ PRVKY
 

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je napsáno:

PRVEK, KTERÝ ZAČÍNÁ NA „S“

PRVEK NA 3 PÍSMENA

PRVEK,KTERÝ ZAČÍNÁ NA „V“

PRVEK  NA 5 PÍSMEN

PRVEK NA 6 PÍSMEN

PRVEK NA 4 PÍSMENA

na druhé kostce je napsáno:

PRVEK, KTERÝ KONČÍ NA „O“

PRVEK, KTERÝ KONČÍ NA „ÍK“

PRVEK, KTERÝ KONČÍ NA „UM“

PRVEK, KTERÝ ZAČÍNÁ NA „K“

PRVEK, KTERÝ KONČÍ NA „A“

PRVEK, KTERÝ ZAČÍNÁ NA“F“

Žák hodí kostkou (vybere si jednu z e 2) a podle toho, co mu padne , splní daný úkol. K prvku napíše také značku.
 

2)SPOLEČENSKÁ HRA- CHEMICKÉ PRVKY
 

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu velikosti 20cm x 20cm opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty.

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány názvy chemických prvků. Pokud stoupne hráč na políčko, musí říci značku chemického prvku. Zda řekl správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč odpoví správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.


3)SAMOPROCVIČOVACÍ  KARTY - CHEMICKÉ PRVKY
 

10 různobarevných plastových karet velikosti 5cm x 5cm x 3 mm, na nichž jsou napsány názvy chemických prvků

10 různobarevných plastových karet velikosti 5cm x 5cm x 3 mm, na nichž jsou napsány značky chemických prvků

Žák si vybere kartičku, do sešitu si zapíše barvu kartičky, a pokud si vybral kartičku se značkami prvků, napíše názvy, pokud si vybral kartičku s názvy prvků, napíše značky. Kontrolu pak provede pomocí kartičky se stejnou barvou.
 

4)PLASTOVÉ KARTIČKY S OTÁZKAMI
 

16 žlutých karet velikosti 3cm x 6cm x 3mm

12 plastových karet s odpovědí A)B)C)

16 zalaminovaných karet (z jedné strany číslo otázky, z druhé strany odpověď a)b)c))

Děti otočí žluté plastové karty bílou stranou nahoru. Samokontrolovací laminované karty otočí číslem nahoru (odpovědí dolů) Každý ze čtveřice dostane jednu plastovou kartu s odpovědí a), jednu plastovou kartu s odpovědí b), jednu plastovou kartu s odpovědí c)

Pak otočí libovolnou žlutou plastovou kartu, přečtou otázku, každý ukáže odpověď (kartu s a) b) nebo c) Pomocí samokontrolovací karty se provede kontrola. Kdo má správně, napíše si na papír bod. Hra pokračuje…..
 

5)NÁZEV, ZNAČKA, BARVA, POUŽITÍ, SKUPENSTVÍ, KOV/NEKOV
 

13 plastových kartiček velikosti 3cm x 2cm x 3mm s názvem prvku

13 plastových kartiček velikosti 3cm x 2cm x 3mm se značkou prvku

13 plastových kartiček velikosti 3cm x 2cm x 3mm se skupenstvím

13 plastových kartiček velikosti 3cm x 2cm x 3mm s barvou

13 plastových kartiček velikosti 3cm x 2cm x 3mm s kovem/nekovem

13 plastových kartiček velikosti 3cm x 2cm x 3mm s použitím

Úkolem je hledat společné ke každému prvku a skládat za sebe  (název prvku, značka prvku, skupenství, barva, kov/nekov, použití)
 

6)DOMINO – CHARAKTERISTIKA PRVKŮ
 

21 plastových dominových karet velikosti 2cm x 14cm x 3mm(na jedné části karty je název prvku, na druhé části karty charakteristika prvku)

21 plastových zalaminovaných karet ke kontrole (z jedné strany název prvku, z druhé strany jeho charakteristika)

1 sada je určena pro čtyřčlenné skupiny, každý dostane 5 dominových karet. 1 karta se dá doprostřed.  Žáci pak postupně přikládají své dominové karty, dle pravidel domina. Vítězí ten, který se jako první zbaví všech svých dominových karet. 

K plastovým kartám máme zalaminované karty ke kontrole (kvůli samokontrole, kdyby si děti nebyly jisté, zda přiložily kartu správně.)
 

7)LAMINOVANÉ RÉBUSY S UKRYTÝMI CHEMICKÝMI PRVKY
 

32 zalaminovaných kartiček velikosti 3cm x 7cm se zašifrovanými prvky z jedné strany a protonovým číslem ze strany druhé

Zalaminovaná periodická soustava prvků

Úkolem je vyšifrovat chemický prvek, který je na kartičce a říci k němu značku. Z druhé strany kartičky je protonové číslo prvku, které si najdeme v tabulce a zkontrolujeme značku i název prvku
 

8)CD – chemické prvky (hry a procvičování názvosloví)
 

10 didaktických her na papíře (křížovky, doplňovačky, rébusy….) s řešením

8 stran s procvičováním (+ řešení)

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD

 

 

 

ZPĚT