Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

výuková krabička CELÁ ČÍSLA

 

ZPĚT

   

Výuková krabička je souprava didaktických prvků, které usnadní výuku dané látky v matematice.

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA KRABIČKY: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce

 

 

CENA:

3 700 Kč

 

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení CELÝCH ČÍSEL a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.


Obsah balení + stručný popis:
 

1 - Společenská hra – celá čísla

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány příklady s celými čísly. Pokud stoupne hráč na políčko, musí příklad vypočítat. Zda vypočítal správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč vypočítal správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

 

2 - Bingo – celá čísla

Sada obsahuje:

40 červených plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s výsledky

40 žlutých plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm se zadáním a číslem příkladu

40 zalaminovaných kartiek velikosti 2cm x 3cm sloužících ke kontrole (z jedné strany číslo příkladu, ze strany druhé výsledek)

4 zalaminované tabulky na umístění červených plastových kartiček

Hra je určena pro čtveřice

Každý z hráčů obdrží tabulku s 8 políčky, na kterou si libovolně umístí červené kartičky s výsledky příkladů. Z pytlíčku se žlutými kartičkami pak hráči vytahují příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru celých čísel. Každý z hráčů si počítá vybraný příklad do sešitu. Pokud nalezne výsledek tohoto příkladu mezi svými červenými kartičkami v tabulce, odstraní tohle číslo z tabulky. Vítězí hráč, který se zbaví všech svých červených kartiček z tabulky. Ke kontrole správnosti výpočtů slouží bílé zalaminované kartičky.

 

3 - Kostky – celá čísla

Sada obsahuje: 3 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jednotlivých stěnách kostky jsou umístěna celá čísla. Poslední z kostek má na stěnách uvedena znaménka +,-

Kostky lze použít ke sčítání a odčítání celých čísel. Součástí balení jsou také tabulky s výsledky pro sčítání a odčítání těchto celých čísel.

Jeden ze skupiny hodí kostkami. Vzniklý příklad si pak žáci vypočítají každý sám za sebe do sešitu. Kontrolu si pak žáci provedou pomocí tzv. samokontrolovacích karet, kdy v řádku tabulky jsou hodnoty celých čísel jedné kostky a ve sloupci tabulky jsou hodnoty celých čísel druhé kostky. Výsledky pak žáci najdou v příslušném políčku tabulky.

 

4 - Samoprocvičovací karty

8  plastových kartiček velikosti 5cm x 5cm x 3mm (oboustranně potisknutých) 

Na každé kartičce jsou 4 příklady (jeden na sčítání, druhý na odčítání, třetí na násobení a čtvrtý na dělení celých čísel). Z jedné strany jsou zadání, z druhé strany jsou výsledky.

  • kartičky mají modrou barvu, 2 kartičky mají žlutou barvu, 2 kartičky mají červenou barvu, 2 kartičky mají zelenou barvu.

Každý ze čtveřice dostane jednu barvu. Např. ten, kdo má červené karty, začne. Přečte ostatním ze skupiny zadání svých příkladů na červené kartě. Ostatní ze skupiny počítají do sešitu, každý sám za sebe. Ten, kdo příklady zadával, nepočítá. Až mají všichni ze skupiny vypočteno, otočí zadávající svou červenou kartu a provede se kontrola výsledků. Pak zadává příklady ten, kdo má modré karty.

 

5 - Hledání dvojic

Sada obsahuje 60 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm (na 30 kartičkách jsou zadání příkladů na celá čísla, na dalších 30 kartičkách jsou výsledky) a dále pak kartičky ke kontrole.

 

Před začátkem hry rozloží děti všech 60 kartiček. Poté hledají dvojice (zadání + výsledek). Každý hledá sám za sebe a snaží se pro sebe získat co nejvíce dvojic. Nakonec se provede kontrola pomocí samokontrolovacích karet a vyhlásí se vítěz.

 

6 - Přiřazování karet se zadáním a výsledkem

Sada obsahuje:

24 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm se zadáním příkladu na celá čísla

12 plastových kartiček s výsledkem

12 zalaminovaných kartiček ke kontrole

Děti skládají trojice (zadání + zadání + výsledek) Není soutěž, děti ve skupince spolupracují, pak provedou kontrolu pomocí zalaminovaných kartiček ke kontrole

 

7 - Skládání příkladů

Sada obsahuje: 40 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm  se znaménky, rovnítky a celými čísly, 1 zalaminovaný list s příklady a  zalaminované karty ke kontrole

 

Do zalaminovaného listu děti doplňují pomocí plastových kartiček příklady, tak aby vše jednoznačně vycházelo. Pracují ve skupině, není soutěž.

 

8 - CD – celá čísla

je ve formátu pdf (obsahuje 7 didatických her, 1 pohádku a 3 strany s příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel) Vše opatřeno řešením.

 

Návody ke všem zmíněným pomůckám najdete také na CD.

 

 

 

ZPĚT