Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

hravá geometrie pro 2.Stupeň zš

ZPĚT

ZOBRAZIT V PDF

Zde (pod čarou) naleznete obsah a ukázku z Hravé geometrie pro 2.stupeň ZŠ.

Ukázka je zde v podobě www stránky, chcete-li se podívat na vzhled v PDF, klikněte na šipku vedle popisku ZOBRAZIT V PDF. Pro prohlížení souborů ve formátu v PDF je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader (ke stažení ZDE)


HRAVÁ GEOMETRIE PRO 2. STUPEŇ ZŠ  

OBSAH: 

1) Bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice (2 úlohy) 

2) Úhel (2 úlohy) 

3) Osová souměrnost (2 úlohy) 

4) Středová souměrnost (1 úloha) 

5) Trojúhelník (2 úlohy) 

6) Čtverec (2 úlohy) 

7) Obdélník (2 úlohy) 

8) Lichoběžník (1 úloha) 

9) Kosodélník, kosočtverec (2 úlohy) 

10) Kruh, kružnice, sečna, tečna (2 úlohy) 

11) Krychle (2 úlohy) 

12) Kvádr (2 úlohy) 

13) Pojmy v geometrii (2 úlohy) 

14) Poznávání geometrických útvarů (1 úloha)
 

UKÁZKA:

Středová souměrnost 

U následujících útvarů rozhodni, zda jsou či nejsou středově souměrné. U útvarů, které střed souměrnosti mají, jej sestroj.  V závorce u každého útvaru je uvedeno číslo, které udává, kolikáté písmenko z jeho názvu máš použít do tajenky.  Do tajenky použij jen písmena ze středově souměrných útvarů. Když tato písmena přeházíš, dostaneš tajenku.

Metodické poznámky: 

Žáci mají u následujících útvarů rozhodnout, zda jsou či nejsou středově souměrné. U útvarů, které střed souměrnosti mají, jej sestrojí.  V závorce u každého útvaru je uvedeno číslo, které udává, kolikáté písmenko z jeho názvu mají použít do tajenky.  Do tajenky použijí jen písmena ze středově souměrných útvarů. Když tato písmena přehází, dostanou tajenku. Záleží na uvážení učitele – pokud chce, může žákům prozradit, že v tajence je ukryta pohádková postava. 

ŘEŠENÍ:

TAJENKA:

N, Í, V, K, O, D………………….VODNÍK  

 

ZPĚT

ZOBRAZIT V PDF