Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

SADA ORGANICKÁ CHEMIE S LUCI A SOFI

 

ZPĚT

   

Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj.

VÝHODA této sady: Každý žák má svou vlastní pomůcku

 

 


CENA:

10 žáků = 18 700 Kč
15 žáků = 28 050 Kč

 

RYCHLÝ NÁKUP NA ESHOPU:

KLIKNI ZDE

 

S ohledem na situaci související s koronavirem jsem se snažila vytvořit pomůcku tak, aby ideálně měl každý žák svou. Pokud by tedy mělo dojít na distanční výuku, může si odnést každé dítě pomůcku domů a dle instrukcí učitele pracuje. Učitel mu pošle list k doplnění, dítě tam správně vloží plastové kartičky, pak vyfotí a odešle. Pomocí kostek může žák samostatně procvičovat názvosloví v org. chemii, pomocí stavebnice molymod může poskládat sloučeniny. Myslím si, že velkou nevýhodou distanční výuky je právě absence pomůcek. V případě, že děti nějaké kartičky poztrácejí, jsem schopna chybějící kartičky nechat vytvořit a zaslat.  


1 sada obsahuje:

  • 1x CD s listy k vytištění (zadání i kontrola – listy k plastovým kartičkám
  • 10x 120 plastových kartiček vel. 2cm x 3cm (kartičky ke tvorbě racionálních, molekulových i strukturních vzorců)
  • 10x sada molymod mini (obsahuje 3 černé uhlíky, 5 bílých vodíku, 1 zelený halogen, 2 červené kyslíky, 7 pevných vazeb, 3 pružné vazby )
  • 10 x 8 dřevěných kostek k tvorb vzorců a názvů uhlovodíků a derivátů uhlovodíků včetně zalaminovaných tabulek ke kontrole


Využití:


MOLYMOD

stavebnice slouží k postavení molekul (žák dostane za úkol např. poskládat ethen- poskládá , rozloží, poté poskládá např. methan… Lze využít poskládání pouze určitého malého počtu organických sloučenin)


KOSTKY – JEDNODUCHÉ VZORCE UHLOVODÍKŮ

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěn uhlovodíkový zbytek od alkanu, alkenu s dvojnou vazbou za 1. uhlíkem, od alkynu s trojnou vazbou za 1. uhlíkem, na kostce druhé je umístěn uhlovodíkový zbytek od alkanu (tzv. alkyl).

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme k pojmenovaní jednoduché alkany, alkeny s jednou dvojnou vazbou za 1. uhlíkem, alkyny s jednou trojnou vazbou za 1. uhlíkem


KOSTKY – JEDNODUCHÉ NÁZVY UHLOVODÍKŮ

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěna část názvu: METH, ETH, PROP, BUT, PENT, HEX, na druhé kostce jsou na dvou plochách koncovky AN, na dvou plochách koncovky EN, na dvou plochách koncovky YN.

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme názvy jednoduchých alkanů, alkenů s jednou dvojnou vazbou za 1. uhlíkem a alkynů s jednou trojnou vazbou za 1. uhlíkem.


KOSTKY – JEDNODUCHÉ VZORCE DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěna funkční skupina, na kostce druhé je umístěn uhlovodíkový zbytek od alkanu (tzv. alkyl).

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme k pojmenovaní jednoduché deriváty uhlovodíků.


KOSTKY – JEDNODUCHÉ NÁZVY UHLOVODÍKŮ

2 dřevěné kostky velikosti 4cm x 4cm x 4cm polepené odolnou samolepkou na dřevo. Na jedné kostce je umístěn názvev: METHAN, ETHAN, PROPAN, BUTAN, PENTAN, HEXAN, na druhé kostce je umístěn: CHLOR, BROM, JOD, AL, OL, OVÁ KYSELINA

Sestavíme-li kostky za sebe, dostaneme názvy jednoduchých derivátů uhlovodíků (např. ETHANOL, PROPANAL, CHLORMETHAN………)


VZORCE V ORGANICKÉ CHEMII

Sada obsahuje plastové kartičky velikosti 2cm x 3cm ve 3 různých barvách.

  • Červené kartičky slouží k tvorbě strukturních vzorců
  • Modré kartičky slouží k tvorbě molekulových vzorců
  • Zelené kartičky slouží k tvorbě racionálních vzorců

Strukturní, molekulové i racionální vzorce můžeme poskládat u všech alkanů, alkenů a alkynů do počtu uhlíků 10. Ve vzorci alkenů je pouze jedna dvojná vazba, ve vzorci alkynů je pouze 1 trojná vazba. U derivátů uhlovodíků můžeme s touto sadou tvořit pouze vzorce racionální.

Na CD najdete 20 karet s úkoly, které lze vytisknout:

Např. Poskládej molekulový, strukturní a racionální vzore pentanu

Počet karet s úkoly: 20 kusů

Počet kartiček ke kontrole: 20 kusů


Cena:

  • pro 10 žáků (10 sad) – 18 700 Kč (vychází 1 870 Kč na jednu sadu)
  • pro 15 žáků (15 sad) – 28 050 Kč (vychází 1 870 Kč na jednu sadu)

RYCHLÝ NÁKUP NA ESHOPU:  KLIKNI ZDE

 

 

ZPĚT